قرض كردن اصلاح طلب حمید بقایی احمدی نژاد

قرض كردن: اصلاح طلب حمید بقایی احمدی نژاد دولت احمدی نژاد مجلس شورای اسلامی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز عکس خبری آتش زدن برجام و پرچم آمریکا در مجلس

صبحگاه امروز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس، متن برجام و پرچم آمریکا را آتش زدند.

آتش زدن برجام و پرچم آمریکا در مجلس

آتش زدن برجام و پرچم آمریکا در مجلس

عبارات مهم : آمریکا

صبحگاه امروز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس، متن برجام و پرچم آمریکا را آتش زدند.

آتش زدن برجام و پرچم آمریکا در مجلس

صبحگاه امروز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس، متن برجام و پرچم آمریکا را آتش زدند.

آتش زدن برجام و پرچم آمریکا در مجلس

صبحگاه امروز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس، متن برجام و پرچم آمریکا را آتش زدند.

خانه ملت

واژه های کلیدی: آمریکا | مجلس شورای اسلامی | عکس خبری

آتش زدن برجام و پرچم آمریکا در مجلس

آتش زدن برجام و پرچم آمریکا در مجلس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs